Onze disciplines

Ergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en de wereld om hen heen te onderzoeken. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Kinderen kunnen ten gevolge van een vertraging in de ontwikkeling, handicap, ziekte of ongeval problemen hierin ervaren. Deze kinderen zijn niet altijd in staat de dingen te doen die zij willen doen tijdens hun spel, zelfredzaamheid of bij schoolse activiteiten. De kinderergotherapeut kan hierbij hulp bieden.

Wat doet de ergotherapeut?

De kinderergotherapeut richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling op verschillende gebieden en op het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van de activiteiten door het kind. Een kinderergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van praktische vaardigheden en/of stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Naast de behandelingen worden er adviezen gegeven aan ouders, leerkracht- en en andere betrokkenen over adequate begeleiding van het kind. Ook kinderen met sensorische integratieproblemen of zwakke executieve functies worden behandeld door de kinderergotherapeut.

Ergotherapie

Vergoeding

Vanuit het basispakket heeft iedereen recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van de huisarts of een andere verwijzer.

Even voorstellen

Nathalie

Ergotherapeute

Ik ben in 2018 afgestuurd aan de opleiding ergotherapie op Zuyd Hogeschool te Heerlen.

Sinds november 2018 ben ik werkzaam binnen het team van Ergotherapie Jaimy de Kok. Ik werk graag met kinderen om ze te begeleiden in hun ontwikkeling. Ik ben een groot voorstander van samenwerkingen met andere disciplines om de eerstelijns zorg voor iedereen zo effectief en cliëntgericht mogelijk te houden. De betrokkenheid van het hele cliëntsysteem is daarbij dan ook van groot belang.

Specialisaties:

– Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren (september 2020);
-JaMaRa Rekencoach (oktober 2020).

Gecertificeerd Jeugd Breincoach

Als Jeugd Breincoach kunnen kinderen (basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs) beter begeleid worden in de weg naar hun toekomst. Zo biedt deze begeleiding de nodige ondersteuning in het verbeteren van de executieve vaardigheden. Er wordt samen met het kind gewerkt aan dingen die hij/zij moeilijk vindt. Dit kan zijn op het gebied van plannen/organisatie, concentratie, impulsbeheersing, emotieregulatie, flexibiliteit of zelfbeeld/metacognitie.

Een stukje Leren Leren, Leren Plannen of het leren van impulsief gedrag te beheersen, kan binnen deze behandeling door een Jeugd Breincoach worden opgepakt.

Kinderen die door de jaren heen bijvoorbeeld faalangst hebben ontwikkeld, kunnen middels de RET methode (Rationele Emotionele Therapie) begeleid worden in het opbouwen van zelfvertrouwen en het bevorderen van een positief zelfbeeld.

Alles onder 1 dak

Overige disciplines

Zorg aan kinderen fysiotherapie voeten
Zorg aan kinderen logopedie ipad
Fysiotherapie
Logopedie

Kinderteam Sittard

Aanmelden

Meld u aan middels ons aanmeldformulier. U kunt ook telefonisch of via de website een afspraak maken, zelfs zonder verwijsbrief.