Onze disciplines

Fysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna onopgemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Deze kinderen hebben vaak meer oefening en hulp nodig bij de ontwikkeling van bepaalde motorische vaardigheden, of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut. Ook acute klachten kunnen een reden zijn om deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. 

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie, die zich richt op het observeren, onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van het bewegend functioneren bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De behandeling is gericht op een optimale motorische ontwikkeling van het kind en het oefenen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Verschillende oefenmaterialen nodigen het kind uit om plezier te hebben in bewegen en zo bepaalde motorische functies te oefenen. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings- en speladviezen aan de ouders. Zuigelingen (0-2 jaar) worden aan huis behandeld.

Fysiotherapie

Vergoeding

Zowel met als zonder verwijzing kan men bij de kinderfysiotherapeut terecht. De eerste 18 behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, verdere vergoeding is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.

Alles onder 1 dak

Overige disciplines

Zorg aan kinderen ergotherapie handen
Zorg aan kinderen logopedie ipad

Kinderteam Sittard

Aanmelden

Meld u aan middels ons aanmeldformulier. U kunt ook telefonisch of via de website een afspraak maken, zelfs zonder verwijsbrief.